Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Bumerang Bale Gösterisi
Atatürk ve Mavi Vatan Konferansı
Öncü Kadınlarımız Müzikli Tiyatro Gösterisi
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

Kurtuluş Savaşı anılırken “Bu harp Türk’le Yunan’ın cengi değil, elinden her şeyi alınanla, elinde her şeyi olanın cengiydi.
18.09.2015 / 16:09

Onlar askerlerini vagonlarla, biz çarıklarla gönderiyorduk. Onlar mühimmatlarını kamyonlarla getiriyor, biz kadınlarımızın sırtında taşıyorduk. Onların otomobillerine karşı bizde kağnılar vardı. Düşman yağmur yerine kurşun, kurşun yerine gülle, gülle yerine zelzele yağdırırken biz, zaman oldu ki, her gülleye bir kurşun, her kurşuna bir süngü, her süngüye bir yumrukla karşılık verdik."


Sonunda yenilmek onlara, yenmek bize düştü. Savaş devam ettiği müddetçe halkın malının bir bölümünü verdiği “Tekalif-i Milliye” uygulamasından başka varlıklı yurttaşlarımızın da ordumuza bağışları oluyordu.


Erzurumlu Nafiz Bey’in satın alarak orduya armağan ettiği üç uçak bunların en önemlisidir. Ordu tarafından Erzurumlu Nafiz 1-2-3 diye adlandırılan bu uçakların tesliminden sonra Atatürk, İnönü, B.M. Meclis Başkanının çektikleri telgraflar şunlardır:


1-   Mahreci :    Ankara


     Numarası:   5406


     Kelime   :      20


İnebolu’da Erzurumlu Nafiz Beyefendiye ,


Hamiyet-i vataniyeniz şayanı şükrandır. Telgrafınız yarın Meclis’te alenen okunacaktır efendim.


                                                                                        11.12.1336


                                                                                      B.M.M. REİSİ


                                                                               MUSTAFA KEMAL


  


2-   Mahreci :    Garp Cephesi


     Numarası:    6


     Kelime   :   40


İnebolu’da Tüccardan Erzurumlu Nafiz Beyefendiye,


Orduya ihda buyurulan tayyare bugün Eskişehir’e vasıl olmuştur. İnşallah eser-i himmetiniz büyük muzafferiyetlerin kazanılmasına bilhassa takdim-i tebrikat ve teşekkürat ederim efendim.


                                                                                         1 Temmuz 1337


                                                                   GARP CEPHESİ KUMANDANI


                                                                                          İSMET


 


3-   Mahreci :    Garp Cephesi


     Kelime   :    17


Ankara’da Tüccaran-ı Erzurumlu Nafiz Beyefendiye,


Bilmukabele arz-ı tebrikat eder istihlas-ı vatan yolundaki mücehedemize hidamat-ı bergüzidelerinden dolayı teşekküratımı tekrar eylerim.


                                                                                          17 Haziran 1337


                                                                   GARP CEPHESİ KUMANDANI


                                                                                          İSMET


 


4-   B.M.M Riyaseti


     Baş Kitabet Kalemi


     270/557


Tüccardan Erzurumlu Nafiz Bey’e,


Ordu-yu Milliye bu kerre de bir ikinci tayyare ihdası suretiyle ibraz buyurulan hamiyetten Meclis Heyet-i Umumiyesi haberdar edilmiştir.


Beyan-ı teşekkür olunur efendim.


                                                                                       Ankara 12.5.1337


                                                                                       B.M.M. SANİSİ


                                                                                      ADNAN (İMZA)


 


5-   Mahreci :    B.M. Meclisi


     Numarası:   78


     Kelime   :    20


İnebolu’da Erzurumlu Hacı Ahmedzade Nafiz Bey’e,


Orduya hediye buyurulan tayyareden dolayı Büyük Millet Meclisi namına beyan-ı teşekkür ederim efendim.


                                                                                              2.2.1337


                                                                                B.M.M. REİSİ VEKİLİ


                                                                                      HASAN FEHMİ


 


6-   Mahreci   :   Garp Cephesi


     Numarası:   871


     Kelime   :   80


Ankara’da Erzurumlu Nafiz Bey’e,


Orduya ihda buyurulan ve nam-ı alilerine izafe edilen tayyare 15.3.1337 tarihinde uçmuş ve Aksu’da bulunan düşman üzerine bombalar atmıştır. Ahiren Aksu’daki muhabirimizden alınan malumattan tayyaremiz tarafından atılan bombalardan biri nakliye kollarına tesadüfünde yirmi nekkari hayvanı telef ve mecruh olmuş ve diğer bir bombanın da Seyid Alaşehir Köyünde düşman piyade bölüğü üzerine düştüğü bildirilmiştir. Pek kıymettar bir hediyeniz olan tayyare ile vazifeyi kemal-i muvaffakiyetle ifa edenler tayyareci Vahit ve Basri efendiler olduğunu cevaben ihtiramatıma terdifen arz eylerim efendim.


                                                                                        18 Mayıs 1337


                                                                      GARP CEPHESİ KOMUTANI


                                                                                            İSMET


 


7-   Kastamonu ve Havalisi Kumandanlığı


     Şube:           4


     Adet :          2948


İnebolu’da Tüccar Erzurumlu Nafiz Bey’e,


Davay-ı Milli uğrunda Müdahale-i vataniyede bulunan orduya şimdiye kadar gösterdiğiniz asar-ı hamiyet ve fedakiriye zamimeten bu kerre de kolordu efradı için ihda buyurduğunuz iki yüz üç arka çantası vürud ederek efrada tevdi edilmiş olmakla memleketin böyle buhranlı bir zamanında vazife-i vataniye ve hüsn-ü insaniyetin emsalinize faik bir surette irzalinden dolayı teşekkür olunur efendim.


                                                                     KASTAMONU VE HAVALİSİ


                                                                                  KUMANDANI


                                                                                        (İMZA)
Etiketler:
Bu 1525
Yazarın Diğer Yazıları


Sayac Yeri